переклад: юриспруденція


юриспруденція

— Договори 

— Засновницькі документи

— Судові документи

Юридичний переклад документів  

Юридичний переклад використовується при роботі з документами, які стосуються правової сфери. Дана тематика вимагає наявності у виконавця специфічних знань і навичок. Юридичні перекладачі компанії «Proferend» мають багаторічний досвід, що гарантує виняткову точність. Завдання фахівців в області юридичного перекладу полягає в тому, щоб точно передати вихідну інформацію документа на цільовій мові, не допустивши спотворення сенсу або різночитань. Слід враховувати, що юридичні терміни і поняття можуть мати свої особливості в різних країнах. Таким чином, знання основ міжнародного права вкрай необхідно перекладачеві даної спеціалізації, адже будь-яка помилка при перекладі документів, що відносяться до сфери права, може мати серйозні наслідки. При виконанні юридичних перекладів наші фахівці обов’язково створюють глосарії термінів. Для перекладу документів даної тематики необхідна висока кваліфікація перекладача юридичних текстів, а також наявність знань в сфері юриспруденції.

Специфіка перекладу юридичних документів

Юридичний переклад знаходиться на перетині права і лінгвістики, що обумовлює ряд характерних рис, які повинні бути враховані:

  1. Відмінний юридичний стиль і термінологія

Переклад юридичних текстів зобов’язує дотримуватися особливого стилю викладу, який характеризується максимальною точністю вираження, лаконічністю, відсутністю емоційного забарвлення, логічною послідовністю і смисловою завершеністю. Це дозволяє уникнути двозначного або неточного тлумачення під час перекладу документу.

  1. Точність вживання юридичних понять

Для того щоб виконати юридичний переклад, фахівець бюро перекладів зобов’язаний не лише відмінно володіти мовою і спеціалізованою термінологією. Перекладачеві необхідно розбиратися в юридичних порядках країни, мовою якої здійснюється переклад, а також у відповідній галузі права і особливості перекладу різних типів юридичних документів.

  1. Відмінності правових систем в різних країнах

У кожній державі залежно від культури і традицій, а також історичних, політичних і економічних чинників склалася своя правова система зі своїми особливостями. У наш час існує близько двохсот національних систем права.

Співробітник бюро перекладів, який виконує переклад юридичних текстів, повинен розбиратися в особливостях законодавства країни, мовою якої здійснюється переклад.

Неправильно виконаний переклад текстів з області права може спричинити серйозні проблеми. Багато юридичних документів призначені для виконання певних дій і неточність в перекладі може призвести до негативного результату, а двозначно складений текст може бути інтерпретований не на вашу користь. Для уникнення ризиків слід користуватися послугами професіоналів.

Переваги бюро перекладів юридичних документів «Proferend»

Наша компанія надає послуги з перекладу юридичних текстів вже протягом п’ятнадцяти років. За час практичної діяльності ми змогли налагодити чіткий механізм роботи і скласти велику базу перевірених шаблонів різноманітних особистих документів, які відповідають усім стандартам і нормам, серед яких переклади паспортів, трудових книжок, свідоцтв про укладення та розірвання шлюбу, шлюбних договорів, свідоцтв про народження, про смерть, документів на отримання візи. А також перекладів ділової документації: договори купівлі-продажу, страхування, оренди, трудові договори, страхові поліси, кредитні договори, переклад документів авторських прав, міжнародні контракти, угоди та багато інших. Зібрана база дозволяє нашим співробітникам здійснювати переклад типових юридичних текстів швидко і якісно.

У «Proferend» робота над перекладом будь-якого технічно складного тексту починається з утвердження єдиної термінології, відповідно переклад юридичної документації на англійську починається зі складання глосарію і перекладу юридичних термінів.

«Proferend» гарантує абсолютну конфіденційність довіреної нам інформації, а також надає послугу нотаріального засвідчення перекладених нами текстів, так як ми співпрацюємо з надійними, перевіреними нотаріальними конторами.

Замовити послугу з переказу вашої юридичної документації легко і просто! Для цього ви можете зателефонувати нам за телефоном, вказаним на сайті або відправити запит на пошту і один з наших співробітників обов’язково з вами зв’яжеться.

 

замовити

зразок

Тема: юриспруденція
Переклад: англійська - російська мова

Section 506 (e) also punishes, by the same amount, «knowingly mak[ing] a false representation of a material fact in the application for copyright registration.» Yet these criminal provisions are all bark and no bite. In requiring knowledge and intent, the provisions impose a higher level of proof than is needed to show copyright infringement in a civil action. In addition, false assertions of copyright carry much smaller penalties than those available for copyright infringement. Most seriously—and in contrast to the general pattern of copyright law—the provisions do not create a private cause of action.
В статье 506 (часть «е») также предусмотрено аналогичное наказание «за заведомо неправомерное представление материалов для регистрации» авторского права. При этом такие санкции являются лишь пустыми угрозами. Злой умысел и намеренность указанных действий требуют неопровержимых доказательств — только при их наличии может быть начато гражданское преследование. Кроме того, незаконное присвоение авторского права влечет за собой несравненно меньшее наказание, чем его нарушение. Но самым главным отличием в преследовании этих двух видов нарушения является то, что незаконное присвоение авторского права не является основанием для возбуждения частного иска.
Left to the government, these provisions are almost never enforced. During 2002, the most recent year for which comprehensive statistics are available, 2084 civil copyright cases were filed in district courts in the United States. By contrast, only 210 matters with copyright violations as the lead charge were referred to the U.S. Attorney. Of those referrals, the overwhelming majority (138 referrals) involved copyright infringement under section 506 (a).
Рассмотрение государственными органами юстиции случаев незаконного присвоения авторского права почти никогда не заканчивается вынесением решения о взыскании. В соответствии с последними полномасштабными статистическими данными, в течение 2002 года в окружные суды США было представлено 2084 гражданских иска о нарушении авторского права. На этом фоне только по 210 делам о нарушении авторского права было подержано обвинение, и они были направлены на рассмотрение федеральному прокурору. Подавляющее большинство из них (138 дел, переданных на рассмотрение) относилось к нарушению авторского права по статье 506 (часть «a»).
The other referrals involved counterfeiting labels of copyrighted items (thirteen referrals); bootlegging musical performances (five referrals); violations of the DMCA (five referrals); and cable or satellite television piracy (forty-nine referrals).
Другие дела, переданные на рассмотрение, относились к неправомерному нанесению уведомлений о защите авторского права на чужие произведения вопреки воле автора (тринадцать дел, переданных на рассмотрение), незаконному распространению музыкальных произведений (пять дел, переданных на рассмотрение), нарушению Закона об авторском праве в цифровом тысячелетии (пять дел, переданных на рассмотрение) и пиратству в отношении кабельных или спутниковых телевизионных программ (сорок девять дел, переданных на рассмотрение).
Actual prosecution is of course lower than referral figures. Not a single defendant in 2002 was referred to the U.S. Attorney’s office—and so nobody at all was prosecuted—for fraudulent uses of a copyright notice under section 506© or for making false representations in registering a copyright under 506 (e). Prior years show a similar pattern of nonenforcement, with rare section 506© or 506 (e) prosecutions and convictions. Finally, no federal agency is specially charged with safeguarding the public domain.
Количество удовлетворенных исков было значительно меньше количества дел, переданных на рассмотрение. В 2002 году в Федеральную прокуратуру не было направлено на рассмотрение ни одного дела (и, разумеется, ни один иск не был удовлетворен) за неправомерное уведомление о защите авторского права согласно статье 506 (часть «c») или за несанкционированное представление работ для регистрации авторского права согласно статье 506 (часть «е»). Подобное бездействие отмечалось и в предшествующие годы, с редкими случаями уголовного преследования и признания вины ответчика в соответствии с частями «c» или «е» статьи 506. Наконец, ни единому федеральному органу не было предъявлено обвинение в распространении авторского права на объекты сферы всеобщего достояния.

залиште повідомлення і наш менеджер зв'яжеться з вами

Дякуємо за залишену заявку!
Ми зв’яжемося з Вами протягом 24 годин.
А тим часом читайте наш БЛОГ у
якому є найновіша інформація зі сфери перекладу.

Запрошуємо Вас приєднатися до наших соціальних мереж:

Офіційна група в Facebook: PROFEREND, the language services agency
Офіційна група в Вконтакте: Переводческая компания PROFEREND
Профіль в google +: PROFEREND translation company

E-mail: proferend.info@gmail.com
Tel.: +38 067 578 84 48
Адреса: Гімназійна наб.16, г. Харків, Україна

E-mail: proferend.info@gmail.com Техніка та промисловість IT та комп’ютерна техніка
Tel.: +38 067 578 84 48 Юриспруденція Медицина та фармакологія
Адреса: Гімназійна наб.16, г. Харків, Економіка та фінанси Наука та освіта
Україна Маркетинг та реклама Розваги та спорт