переклад: Маркетинг та реклама


Маркетинг та реклама

 

— Дослідження, опитування

— Звіти, презентації

— Публіцистичні тексти

— Рекламні матеріали

— Щоденники, листи, спогади

При перекладі текстів різноманітних тематик, в тому числі рекламних текстів, перекладацька компанія «Proferend» застосовує індивідуальний підхід до кожного замовника. Тут мається на увазі, що перекладачі ставлять собі за мету якомога точніше передати зміст і зберегти маркетингову спрямованість тексту.

Маркетинг і реклама – основні інструменти бізнесу, які дуже впливають на дохід компаній. Оскільки англійська мова виступає в якості міжнародної, то вважається, що переклад реклами – досить просте завдання. Однак, це не так. Не все так просто в даному виді перекладу. Некоректний переклад може призвести до плутанини і проблем з розумінням і сприйняттям тексту.

Головна особливість перекладу маркетингової спрямованості – творчий підхід до справи. У цьому виді перекладу важлива креативність і віртуозність. Важливо не просто донести зміст слів до споживача, а передати контекст, передати те, що приховано від уваги людей.

Клієнти перекладацької компанії «Proferend» завжди отримують якісний і професійний переклад рекламних текстів. Перекладені тексти матимуть вплив на людей з інших країн, оскільки при перекладі береться до уваги адаптація для іноземних громадян, щоб вони сприймали рекламні тексти так, ніби їх написав носій мови.

Якщо Вам потрібен професійний і якісний переклад, то Ви можете сміливо звертатися в перекладацьку компанію «Proferend», де наші досвідчені фахівці допоможуть не просто перекласти Ваш текст на одну із мов, а будуть передані всі тонкощі, стилістичне забарвлення оригінального тексту, тобто текст буде сприйматися легко і без напруги.

При перекладі не допускається дослівний переклад, оскільки буде губитися інформативність і яскравість викладу тексту. У той же час термінологія повинна бути зрозуміла кожній людині і сприйматися легко і просто.

Найкраще здійснювати замовлення на переклад рекламних текстів в одного, добре знайомого Вам виконавця, оскільки у кожної компанії є лексика, яка характерна тільки даній компанії і все. Тому якщо співпрацювати з однією людиною, то вона буде знати всі тонкощі і добре розбиратися в даній тематиці і робота буде йти найефективніше, і не потрібно буде нічого переробляти.

        Як оформити замовлення на переклад маркетингового тексту?

Для здійснення замовлення на переклад текстів маркетингової тематики Ви можете скористатися кількома способами: замовити переклад через сайт компанії, зателефонувати в офіс, відправити електронний лист.

Маркетинговий переклад може включати в себе переклад комерційних матеріалів, реклами, яка орієнтована на просування товарів і послуг, переклад слоганів, презентацій, контенту і т.д. Але після здійснення переказу потрібно провести редакторську вичитку тексту для внесення правок і виправлень у разі потреби.

У багатьох компаніях по всьому світу виникає необхідність в перекладі текстів, маркетингової спрямованості. При проведенні зустрічей, нарад, переговорів можуть знадобитися комерційні пропозиції, каталоги, проспекти і т.д. Дані матеріали повинні бути адаптовані для носіїв мови. І тоді на допомогу приходять перекладацькі компанії, які мають всі можливості для надання послуг з перекладу рекламних текстів.

При перекладі рекламних текстів існує ряд особливостей, які ми розглянемо нижче:

  • Такі тексти містять досить специфічну термінологію.
  • Мета комерційної пропозиції – викликати у клієнта бажання активно діяти, тобто купити щось, або скористатися послугою.
  • Маркетингові тексти потрібні для інформування людей про певні товари або послуги.

Людина, яка виконує переклад, повинна враховувати певні правила при перекладі цих документів. Вона повинна приймати до уваги традиції та менталітет людей, для яких призначений даний переклад. Щоб рекламний текст був по-справжньому ефективним – потрібно дотримуватися особливостей аудиторії людей, для яких він призначений.

Фахівці перекладацької компанії «Proferend» володіють основами маркетингу і при перекладі рекламних текстів використовують відповідну термінологію і дотримуються стилю викладу.

замовити

зразок

Тема: маркетинг та реклама
Переклад: російська — українська мова

Доставляя счастье
От нуля до миллиарда: история создания выдающейся компании из первых рук
Приносячи щастя
Від нуля до мільярда: історія створення видатної компанії з перших рук
Оглавление
В погоне за прибылью
Венчурные лягушки
Общность
Видение

Зміст
У гонитві за прибутком
Венчурні жаби
Спільнота
Бачення
Мы с братом Энди с нетерпением ждали каждого выпуска журнала Boys' Life и прочитывали его от корки до корки.
Я та мій брат Енді з нетерпінням чекали кожного випуску журналу Бойз Лайф (Boys' Life — Хлопчачий світ) і прочитували його від початку до кінця.
У Альфреда в университете было два прозвища: Уплотнитель Объедков и Монстр. Он получил их потому, что каждый раз, когда мы шли в ресторан (обычно человек десять, поздно вечером, в одно и то же закопченное китайское местечко под названием The Kong), все заканчивалось тем, что он буквально подъедал за всеми из их тарелок. Я благодарил Бога за то, что не был одним из его соседей по комнате и не делил с ним ванную.
В університеті у Альфреда були два прізвиська: Ущільнювач Недоїдків і Монстр. Він отримав їх тому, що кожного разу, коли ми йшли до ресторану (зазвичай вдесятьох, пізно ввечері, у той самий закопчений китайський заклад з назвою Конг (The Kong)), все закінчувалося тим, що він буквально під'їдав за всіма з їх тарілок. Я дякував Господу за те, що не був одним з його сусідів по кімнаті і не ділив з ним ванну.
Думаю, что мы все чувствовали себя словно в сцене из «Индианы Джонса»: как будто только что избежали неминуемой смерти, в самое последнее мгновение подкатившись под падающую каменную дверь и при этом умудрившись не потерять шляпу с головы.
Гадаю, що ми всі разом відчували себе немов у сцені з» Індіани Джонса»: неначе щойно уникли неминучої смерті, в найостаннішу мить підкотившись під падаючі кам'яні двері і при цьому примудрившись не зронити капелюха з голови.
Стороннему наблюдателю может показаться, что такая позиция приводит к непоследовательности.
Сторонньому спостерігачеві може здатися, що така позиція приводить до непослідовності.
Точно так же создание великой в долгосрочной перспективе компании может поначалу показаться ошеломляюще трудной задачей, но использование счастья как организующего принципа может оказать вам поддержку на этом пути.
Так само створення видатної в довгостроковій перспективі компанії може спочатку здатися приголомшливо важким завданням, але використання щастя в якості організуючого принципу може забезпечити вам підтримку на цьому шляху.
Еще я всегда был заядлым читателем. Мы поощряем работников Zappos к тому, чтобы они пользовались корпоративной библиотекой: это способствует как личностному, так и профессиональному росту. Многие книги оказали влияние на наше мышление и помогли Zappos занять ее нынешнее положение.
Також я завжди був завзятим читачем. Ми заохочуємо працівників Заппос (Zappos) до того, щоб вони користувалися корпоративною бібліотекою: це сприяє як особистісному, так і професійному зростанню. Багато книг вплинуло на наше мислення і допомогло Zappos посісти її нинішнє становище.
Некоторые сюжеты касаются моих первых приключений на поприще предпринимательства, в других описывается, как я в юности боролся с тем, чего от меня ожидали взрослые.
Деякі сюжети торкаються моїх перших пригод на ниві підприємництва, інші описують, як у юності я боровся з тим, чого від мене чекали дорослі.
Еще я надеюсь, что она подтолкнет кого-то к созданию бизнеса и поможет тем предпринимателям, которые не приемлют традиционные взгляды и ищут собственный путь к успеху.
Ще я сподіваюся, що вона підштовхне когось до створення бізнесу і допоможе тим підприємцям, які не приймають традиційні погляди і шукають власний шлях до успіху.
Книга не задумывалась как исчерпывающее описание Zappos или любого другого бизнеса, в котором я принимал участие. Я не могу упомянуть в ней всех, кто внес свой вклад или сыграл какую-то роль в моей жизни.
Книга не замислювалася як вичерпний опис Zappos або будь-якого іншого бізнесу, в якому я брав участь. Я не можу згадати в ній усіх, хто зробив свій внесок до мого життя або зіграв у ньому якусь роль.
Объединенная энергия и эмоции собравшихся в зале напомнили мне первую рейв-вечеринку, на которой я оказался за десять лет до того и где я видел, как тысячи людей танцуют в унисон и каждый подпитывается энергией всех остальных.
Об'єднана енергія та емоції присутніх в залі нагадали мені першу рейв-вечірку, на якій я опинився за десять років до того і-де я бачив, як тисячі людей танцюють в унісон і кожен підживлюється енергією всіх інших.
Они сплотили нас и стали важной вехой на том пути, который привел нас к этому моменту.
Вони згуртували нас і стали важливою віхою на тому шляху, який привів нас до цього моменту.
Глядя на коллег, я сознавал: каждый из них шел к этой точке своим путем, но эти пути мистическим образом сошлись именно в ней, здесь и сейчас. Я думал обо всех разнообразных предприятиях, в которые был вовлечен, обо всех людях, которых встречал в жизни, и обо всех своих приключениях. Я думал об ошибках, которые совершил, и об уроках, которые извлек.
Дивлячись на колег, я усвідомлював: кожен з них ішов до цього пункту своїм шляхом, але ці дороги містичним чином зійшлися саме в ньому, саме тут і зараз. Я думав про всі різноманітні підприємства, до яких був залучений, про всіх людей, яких зустрічав у житті, та про всі свої пригоди. Я думав про помилки, які зробив, і про уроки, які здобув.
Моя жизнь пронеслась передо мной, хотя я точно знал, что пока не умираю. Меня охватило желание понять это, я знал, что должен сделать это именно сейчас, пока не растворилась энергия, которой был насыщен зал, пока время не начало течь своим чередом. А потом, за мгновение до того, как реальность вернулась и часы вновь пошли, я понял это.
Моє життя промайнуло переді мною, хоча я точно знав, що поки не вмираю. Мене охопило бажання зрозуміти це, я знав, що повинен зробити це саме зараз, доки не розчинилася енергія, якою був насичений зал, доки час не почав текти своєю чергою. А потім, за мить до того, як реальність повернулася і годинник знов пішов, я зрозумів це.
Мой путь начался на ферме по разведению червей.
Мій шлях почався на фермі по розведенню хробаків.

залиште повідомлення і наш менеджер зв'яжеться з вами

Дякуємо за залишену заявку!
Ми зв’яжемося з Вами протягом 24 годин.
А тим часом читайте наш БЛОГ у
якому є найновіша інформація зі сфери перекладу.

Запрошуємо Вас приєднатися до наших соціальних мереж:

Офіційна група в Facebook: PROFEREND, the language services agency
Офіційна група в Вконтакте: Переводческая компания PROFEREND
Профіль в google +: PROFEREND translation company

E-mail: proferend.info@gmail.com
Tel.: +38 067 578 84 48
Адреса: Гімназійна наб.16, г. Харків, Україна

E-mail: proferend.info@gmail.com Техніка та промисловість IT та комп’ютерна техніка
Tel.: +38 067 578 84 48 Юриспруденція Медицина та фармакологія
Адреса: Гімназійна наб.16, г. Харків, Економіка та фінанси Наука та освіта
Україна Маркетинг та реклама Розваги та спорт