переклад: IT та компьютерна техніка


IT та компьютерна техніка

— Локалізація продуктів

— Програмне забезпечення

— Посібники користувача 

Комп’ютерні та інформаційні технології

IT переклад – це переклад в області інформаційних технологій, на даний момент є одним з найскладніших, а також таким, який користується попитом. У повсякденному розумінні IT охоплює створення, зберігання та передачу інформації, при цьому не обмежуючи себе лише комп’ютерними технологіями, але нині IT асоціюється саме з ними. Це пов’язано перш за все з тим, що саме розробки в області комп’ютерних технологій вивели IT на новий рівень, як відбувалося свого часу з телебаченням, а ще раніше – з промисловим друком.. IT – це безліч технічних і наукових галузей знань, які пов’язані між собою, вивчають і застосовують на практиці методи створення, зберігання і обробки інформації за допомогою обчислювальної техніки. На сьогоднішній день, всі перераховані вище дії виконують за допомогою комп’ютерної техніки, через що, коли говорять про IT, зазвичай мають на увазі комп’ютерні технології.

Важко уявити життя сучасної людини без останніх досягнень цієї області: Інтернету, персональних комп’ютерів, мобільних пристроїв та інших гаджетів. Крім персональної зручності для звичайної людини, всі досягнення в комп’ютерних технологіях активно використовуються в роботі багатьох поважаючих себе компаніях і корпораціях. У зв’язку з цим, IT переклад часто є необхідністю. Під таким перекладом може матися на увазі і переклад веб-сайту, і керівництво по налаштуванню і експлуатації телевізора, статті на тему збірки персонального комп’ютера та багато іншого.

IT переклад

Інформаційні технології успішно і широко застосовуються практично у всіх сферах діяльності сучасного людства: в розвагах (література, кінематограф, музика, ігри), в спілкуванні (електронна пошта, соціальні мережі, форуми), в отриманні інформації (останні новини, погода), для обробки інформації (математичні редактори, редагування відео, звуку, комп’ютерної графіки), для навчання (підручники, вебінари, довідкова інформація, інтерактивні уроки).

Важко переоцінити важливість IT в сучасному світі, що обумовлює постійну необхідність у IT перекладі. Хороший перекладач, який спеціалізується на інформаційних технологіях, повинен не тільки досконало знати мову, з якої виконується переклад, але і добре розбиратися в комп’ютерних інформаційних технологіях. А для цього він повинен завжди бути в курсі останніх розробок у цій галузі, що змушує фахівця постійно стежити за новинами в IT.

У перекладацькій компанії «Proferend» Вам з радістю нададуть послуги з професійного IT перекладу. Ми працюємо з англійською, російською та українською мовами. Над IT перекладом вашого тексту буде працювати кваліфікований перекладач, який спеціалізується на IT тематиці, після чого перекладений текст передається для вичитування і коректури технічному редактору, який має вищу технічну освіту.

замовити

зразок

Тема: IT та компьютерна техніка
Переклад: англійська — російська мова

Customers are struggling with complex datasets that have large data volumes and growing rapidly. They need the ability to unlock the business insights that are hidden within. Customers have difficulty storing and accessing petabytes of data, billions of small files, as well as large media files. Both data volume and velocity make it costly to store it on traditional storage platforms. They need an on-premise, enterprise-ready data analytics to meet business requirements.
Обработка сложных наборов данных, характеризующихся быстрым ростом и без того больших объемов информации, ставит перед клиентами определенные задачи, требующие решения. Им необходим доступ к заключенной в этих наборах бизнес-аналитике. При работе с петабайтами информации, а также миллиардами небольших файлов и больших медиафайлов клиенты вынуждены преодолевать трудности, связанные с хранением данных и доступом к ним. Как объем, так и скорость обработки информации делают дорогостоящим ее хранение на традиционных платформах. Для удовлетворения требований бизнеса клиентам необходима локальная аналитика данных на корпоративном уровне.
The solution is an ECS Appliance along with HDFS compatibility that makes your storage infrastructure available as a Big Data repository. Leveraging ViPR HDFS, the ECS Appliance brings new value to your data. It provides your customers with the ability to efficiently store Petabytes of data, billions of small files and/or large media files in a low cost, state-of-art, commodity-based storage system.
Решение заключается в применении системы ECS Appliance и обеспечении совместимости с HDFS, что позволяет использовать собственную инфраструктуру хранилища в качестве репозитория больших данных. В кластере ViPR HDFS системы ECS Appliance данные получают новое значение. Это позволяет клиентам эффективно хранить петабайты информации, миллиарды небольших файлов и/или больших медиафайлов в низкозатратном аппаратно-базирующемся хранилище данных, отвечающем самым современным требованиям.
ECS Appliance improves your customer’s time to market for new products & applications leveraging Objects and HDFS delivered as a service. It also provides customers with the ability to enable analytics on their existing storage infrastructure without moving their data. This Next Gen Big Data Analytics solution is suitable for the business units that are trying to better understand their data and extract business insight.
Управление объектными данными и предоставление сервиса HDFS при реализации решения ECS Appliance позволяет клиентам сократить время выхода на рынок новых продуктов и приложений. Кроме того, это дает клиентам возможность включать аналитику имеющейся инфраструктуры хранилища без перемещения данных. Это ультрасовременное решение в области аналитики больших данных подходит для бизнес-единиц, где стремятся глубже понять поступающую информацию и получить подробные сведения о бизнес-процессе.

залиште повідомлення і наш менеджер зв'яжетья з вами

Дякуємо за залишену заявку!
Ми зв’яжемося з Вами протягом 24 годин.
А тим часом читайте наш БЛОГ у
якому є найновіша інформація зі сфери перекладу.

Запрошуємо Вас приєднатися до наших соціальних мереж:

Офіційна група в Facebook: PROFEREND, the language services agency
Офіційна група в Вконтакте: Переводческая компания PROFEREND
Профіль в google +: PROFEREND translation company

E-mail: proferend.info@gmail.com
Tel.: +38 067 578 84 48
Адреса: Гімназійна наб.16, г. Харків, Україна

E-mail: proferend.info@gmail.com Техніка та промисловість IT та комп’ютерна техніка
Tel.: +38 067 578 84 48 Юриспруденція Медицина та фармакологія
Адреса: Гімназійна наб.16, г. Харків, Економіка та фінанси Наука та освіта
Україна Маркетинг та реклама Розваги та спорт